onsdag 17 juli 2013

Angela Ahola

Vad vi säger när vi inte pratar

Det du säger står för sju procent av ditt budskap - Lär dig kommunicera rätt med resten. Bättre kommunikation = Bättre lagarbete & kundrelationer = Mer försäljning.
Lär er finliret om hur arbetslaget kan använda sig av ickeverbal kommunikation för att förmedla rätt budskap om företaget, produkten och sig själva.
En föreläsning om kommunikationen som aldrig håller tyst. Om att ta kontrollen över den och förmedla det man avser. Konkreta verktyg att direkt applicera i vardagen. 
Läs mer om Angela här>>  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar